OVER MIJ

“Ik zal vertrouwen en geen angst hebben.” (Jesaja 12:2)

Persoonlijk

Ik ben Daniël Baars, sinds 2009 gelukkig getrouwd en inmiddels zijn wij gezegend met vier prachtige kinderen. In de zomer van 2020 zijn we verhuisd van Rotterdam naar Friesland en kreeg ik het verlangen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voorts ben ik overtuigd christen en daarmee volgeling van Jezus. Mensen typeren mij als vriendelijk, empathisch, weloverwogen, geduldig en avontuurlijk. Hobby’s zijn o.a. sporten en reizen.

Opleidingen en werkervaring

In 2007 ben ik afgestudeerd als doctorandus in de Psychologie aan de Universiteit te Leiden (afstudeerrichting Klinische – & Gezondheidspsychologie en Neuropsychologie). Vervolgens heb ik in 2012 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog behaald aan de RINO te Amsterdam. 

In 2008 ben ik in de generalistische eerstelijn werkzaam geweest bij het Therapeutisch Centrum Emmeloord. Daarna heb ik ongeveer acht jaar gewerkt met uiteenlopende doelgroepen in een multidisciplinair team voor Woonzorgcentra Haaglanden. Van 2016 t/m 2020 ben ik werkzaam geweest voor IPZO, een specialistisch Angstbehandelcentrum in de BGGZ.

Contactgegevens

De Rijdende Psycholoog

Bezoekadres (géén postadres!):
Ljouwerterdyk 9
9074 AA Hallum - Friesland
(linksachter Autovakmeester Bremer)

E-mailadres:
info@derijdendepsycholoog.nl
Te
lefoonnummer:
06 34 313 486

AGB-code praktijk: 
94065719
KVK-nr.: 
80162428

Rek-nr.

NL93 RABO 0358 0699 04

De Rijdende Psycholoog

Is aangesloten bij:

NIP