TARIEVEN & VERGOEDING

 

  

“Een vrolijk hart brengt een lach op ’t gezicht, blijheid maakt het leven tot een feest.” (Spreuken 15:13,15)

Vergoedingen

De Rijdende Psycholoog heeft géén contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Toch is het vaak mogelijk om de behandeling binnen de BGGZ grotendeels of in zijn geheel vergoed te krijgen. Met een naturapolis krijg je tussen de 60% en 100% van de behandelkosten vergoed, minus het resterende deel van het eigen risico (in 2021 is dat 385 euro of hoger). Met een restitutiepolis heb je, in vergelijking tot een naturapolis, de meeste keuzevrijheid en ontvang je over het algemeen volledige vergoeding. Check zelf bij je zorgverzekeraar hoeveel vergoeding je ontvangt voordat de behandeling start, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Voorwaarden vergoeding vanuit zorgverzekering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de behandeling vanuit de basiszorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarop een vermoeden van een DSM 5-stoornis staat. Vervolgens dient er sprake te zijn van stoornis volgens de DSM 5. Dit wordt vaak in de intake duidelijk. Voorbeelden van stoornissen zijn agorafobie, sociale-angststoornis, specifieke fobie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of een depressie.

Verder dient de huisarts in de verwijsbrief aan te geven dat het gaat om een verwijzing naar de BGGZ (geen SGGZ).

De hoeveelheid vergoede sessies is afhankelijk van de stoornis, de ernst, de complexiteit etc. Wanneer na één of twee gesprekken blijkt dat er geen recht is op vergoeding, maar de hulp wel nodig is, kan dit soms (deels) uit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Wanneer zelf betalen?

– Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts gekregen;

– Je wenst geen ‘stoornis’ als etiket opgeplakt te krijgen;

– Je klacht voldoet niet aan de criteria van een vergoedbare diagnose.

Tarieven

Indien je vergoeding vanuit de zorgverzekeraar wenst, wordt er niet meer gesproken over consulten (zoals eerder in de eerstelijns psychologische zorg). Sinds 2014 wordt er gesproken over zogenaamde prestaties. De behandelaar houdt bij hoeveel tijd in de behandeling is geïnvesteerd in persoonlijk contact, verslaglegging, reistijd, overleg met de huisarts etc.

De BGGZ kent verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt:

  • Onvolledig traject, 1-120 minuten, 1-2 sessie(s) verwacht, max. tarief 219 euro
  • Prestatie kort, 121-294 minuten, 3-4 sessies verwacht, max. tarief 503 euro
  • Prestatie middel, 295-495 minuten, 5-7 sessies verwacht, max. tarief 853 euro
  • Prestatie intensief, 496-750 minuten, 8-11 sessies verwacht, max. tarief 1383 euro

NB Per sessie is er sprake van 45 minuten directe tijd en tenminste 15 minuten indirecte tijd. Een intake is meestal twee sessies, dus 90 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd.

Bij aanvang van de behandeling zal ik aangeven hoe lang ik denk dat de behandeling gaat duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk om die inschatting naar boven of beneden aan te passen. Dit zal altijd in onderling overleg worden afgestemd.

Kosten indien je zelf betaalt: 93 euro per sessie in 2021. Indien relevant worden er reiskosten berekend.

No show: Bij afmelding korter dan 24 uur voorafgaand aan een sessie, ongeacht de reden van afmelding, wordt er 50 euro per sessie in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je dient dit bedrag te hebben overgemaakt vóór aanvang van de volgende sessie.

Mocht je financieel weinig draagkrachtig zijn en is dit een drempel om in behandeling komen? Neem dan even contact met mij op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

“Jarenlang ben ik achtervolgd door een traumatische gebeurtenis. Was ik maar eerder hulp gaan zoeken. De behandeling verliep zeer prettig en heel voorspoedig. Nogmaals dank!”

Joop

Contactgegevens

De Rijdende Psycholoog

Bezoekadres (géén postadres!):
Ljouwerterdyk 9
9074 AA Hallum - Friesland
(linksachter Autovakmeester Bremer)

E-mailadres:
info@derijdendepsycholoog.nl
Te
lefoonnummer:
06 34 313 486

AGB-code praktijk: 
94065719
KVK-nr.: 
80162428

Rek-nr.

NL93 RABO 0358 0699 04

De Rijdende Psycholoog

Is aangesloten bij:

NVGzP